2η Συνάντηση ομάδας έργου «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» – Ηράκλειο Κρήτης